Header image

Hei og velkommen til selvbetjeningsportalen.

Her kan du melde nye saker og sende forespørsler, følge med på tidligere innmeldte saker eller få hjelp via fjernstøtte. 

Mvh,
Veni Service Desk